Добро дошли на портал Електронске земљишне књиге Републике Српске!

На овој страници можете извршити увид у базу дигитализованих земљишнокњижних података о непокретностима у Републици Српској.

Подаци приказани на овој web страници су искључиво информативног карактера, а приказани земљишнокњижни уложак нема снагу јавне исправе. Земљишнокњижни извод, као јавну исправу, можете прибавити искључиво у земљишнокњижној канцеларији надлежног суда.

Претрага се може извршити само на основу броја катастарске парцеле.
Начин претраживања:
1. Изаберите суд
2. Изаберите катастарску општину и унесите број парцеле
3. Унесите верификациони код и кликните на Тражи

ПРЕТРАГА ПАРЦЕЛА
01 Изаберите суд
02 Катастарска општина
03 Унесите верификациони код
Учитавање у току...
A