ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

На овој страници можете узвршити увид у базу дигитализованих земљишнокњижних података о непокретностима у Републици Српској. Електронска земљишна књига је база података која садржи, до овог тренутка, све дигитализоване податке земљишнокњижних канцеларија основних судова у Републици Српској. Министарство правде у оквиру законом прописаних надлежности проводи реформу земљишне администрације, која за циљ има бржи и једноставнији процес регистрације непокретности, права и ограничења на њима. Информацију о дигитализованим земљишнокњижним подацима можете провјерити на овој страници – 24 часа дневно.

И Ви можете допринијети бржем остваривању пројектних циљева. Посјетите надлежне земљишнокњижне канцеларије у Вашем граду односно општини и:
- провјерите да ли су Ваше непокретности правилно описане, те да ли сте Ви уписани као њихов власник,
- пријавите промјене на својим непокретностима.

Подаци приказани на овој web страници искључиво су информативног карактера, а приказани земљишнокњижни уложак нема снагу јавне исправе. Земљишнокњижни извод, као јавну исправу, можете прибавити искључиво у земљишнокњижној канцеларији надлежног суда.

Претрага се може извршити само на основу броја катастарске парцеле.

Начин претраживања:

1. Изаберите суд
2. Изаберите катастарску општину и унесите број парцеле
3. Унесите верификациони код и кликните на Тражи