ПРЕГЛЕД ЗАКОНСКИХ АКАТА

Област земљишне администрације у Републици Српској регулисана је законским и подзаконским актима. Преглед наведене правних аката дат је у наредном тексту са бројевима Службеног гласника Републике Српске у ком су објављени.

Земљишна књига


Прописи из геодетске области